آدرس: شهر ری، خیابان بیات (24متری)، ساختمان اداری مروارید، طبقه 4، واحد 401

شماره کلینیک: 56803535 – 56803636 -021

کلینیک دندانپزشکی ایرانیان